Partajul in Romania

Functie de modul de dobandire al coproprietatii, persoanele care se afla in situatia de a detine un bun in coproprietate cu alte persoane, pot opta pentru iesirea din indiviziune sau partaj.

Partajul poate avea loc in urma desfacerii casatoriei si vizeaza bunurile achizitionate de soti pe tot parcursul casatoriei.

Partajul succesoral este calea de a solicita instantei atribuirea in proprietate si folosinta exclusiva a unor bunuri pe care partea le-a primit prin mostenire.

Iesirea din indiviziune se poate solicita in cazul in care doua sau mai multe persoane au devenit coproprietare in indivize asupra unuia sau mai multor bunuri.

In toate cele trei situatii, procedura impartelii in Romania se poate realiza atat in baza intelegerii partilor , prin incheierea unui act de partaj voluntar in fata notarului public, caz in care, toate partile trebuie sa fie prezente si sa fie de accord cu modalitatea de imparteala propusa.

In cazul in care una sau mai multe dintre parti nu doresc, nu pot fi prezente sau nu sunt de acord cu modalitatea de impartire, acest lucru se poate realiza in fata instantei de judecata, in orice moment de la data apartenentei la coproprietate, conform principiului "nimeni nu poate fi obligat sa ramana in indiviziune"

Procesul de partaj necesita expertiza de indentificare si evaluare a bunurilor ce urmeaza a fi impartite, fiecare parte din proces urmand sa opteze pentru atribuirea sau nu in natura a bunurilor partajabile. Fiecare coproprietar va primi in natura o parte din bunurile sale, iar daca acest lucru nu este posibil, ca de exemplu in cazul partajarii unui apartament partea care nu primeste imobilul in natura va avea dreptul la o suma de bani (sulta) echivalenta valorii apartamentului si cotei pe care o detine din masa de impartit.