ONORARII

Onorariile vor fi fixate liber, in acord cu clientul adoptand modalitatea cea mai adaptata cazului dumneavoastra.

Vom fixa un onorariu fix in functie de natura dosarului, iar daca acest lucru nu este posibil, onorariul se va stabili in functie de evolutia dosarului.

Onorariile fixe se stabilesc in functie de timpul necesar rezolvarii cauzei, dar si de dificultatea acesteia.

Un onorariu de rezultat poate fi fixat in anumite dosare, in functie de decizia judecatoreasca favorabila clientului, in mod obligatoriu cu inaintarea unui onorariu fix minim.

Prin intelegerea partilor, inaintarea cheltuielilor legate de solutionarea cauzei va putea fi facuta anticipat sau pe parcursul derularii contractului.

Pentru estimarea unui onorariu intr-un anume caz va rugam sa ne contactati prin metodele indicate la rubrica Contact.