Contestarea deciziei unei autoritati publice sau a unui act administrativ in Romania

Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim de catre o autoritate publica, print-un act administrativ sau prin nesolutionarea legala, in termen a unei cereri, se poate adresa instantei de contencios administrativ competente pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins sau interesului legitim si repararea pagubei ce a fost cauzata.

Plangerea se poate inainta in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului sau in termen de 6 luni in cazul in care persoana a luat cunostinta de prezenta unui act administrativ vatamator pentru aceasta. Plangerea se inainteaza Autoritatii publice emitente, fiind o conditie obligatorie, anterioara introducerii cererii de chemare in judecata.

Cererea adresata instantei judecatoresti se poate introduce in termen de 6 luni de la data comunicarii raspunsului la plangerea prealabila, data comunicarii refuzului nejustificat de solutionarea cererii, data expirarii termennului de solutionare a plangerii prealabile (30 zile) sau data incheierii procesului verbal de finalizare a procedurii de conciliere.

In caz exceptional, cererea poate fi introdusa si peste termenul de 6 luni, dar nu mai tarziu de 1 an de la momentele aratate mai sus.