Cum va adresati CEDO

Curtea Europeana a Drepturilor Omului este o institutie internationala care, in anumite circumstante, poate fi sesizata cu plangeri de catre persoane ce pretend ca drepturile lor, prevazute in Conventia Europeana a Drepturilor Omului, au fost violate. Aceasta conventie este un tratat international prin care numeroase state europene au cazut de acord sa protejeze anumite drepturi fundamentale ale cetatenilor. Aceste drepturi sunt prevazute in Conventia insasi, precum si in protocoalele nr.1,4,6,7 si 13, la care o parte dintre state au subscris.Daca considerati ca statul a violat in derimetrul dumnevoastra direct si personal vreunul dintre aceste drepturi fundamentale, va puteti plange Curtii.

Curtea poate cerceta numai plangeri referitoare la violarea unuia sau mai multor drepturi enumerate in Conventie si Protocoale. Ea nu este o instanta de apel impotriva instantelor nationale si nu poate anula sau modifica deciziile lor. Nici nu poate interveni direct in favoarea dumneavoastra pe langa autoritatea de care va plangeti. Va puteti plange Curtii numai cu privire la actele unei autoritati publice dintr-unul dintre aceste state (Parlament, Administratie, Tribunal etc.). Curtea nu se poate ocupa de plangeri indreptate impotriva unor persoane particulare sau a unor institutii private.

Conform articolului 32/1 din Conventie, Curtea nu poate fi sesizata decat dupa ce au au fost epuizate in prealabil caile de recurs interne si in termen de sase luni incepand cu data deciziei definitive interne. O plangere care nu respecta aceste conditii de admisibilitate nu poate fi examinata de catre Curte. Inainte de a va adresa Curtii, trebuie sa fi uzitat, in statul in cauza, toate remediile juridice care ar fi putut fi utile in situatia in care va plangeti; in caz contrar, va trebui sa demonstrati ca aceste remedii nu puteau fi eficace. Prin urmare, mai intai ar trebui sa sesizati tribunalele interne, pana la si inclusiv instanta suprema competenta, in fata careia ar trebui sa prezentati, cel putin in substanta, motivele plangerii pe care doriti sa le supuneti atentiei Curtii.

In exercitarea acestor remedii, trebuie sa fi respectat regulile de procedura nationale, mai ales termenele prescrise de acestea. Daca, de exemplu, recursul dumneavoastra a fost respins ca tardiv sau pentru nerespectarea unei reguli de competenta sau de procedura care va poate fi imputata, Curtea nu va putea examina cererea dumneavoastra. Daca totusi va plangeti de o decizie judecatoreasca, mai ales de condamnare nu este necesar sa fi incercat sa obtineti revizuirea procesului dupa ce ati parcurs instantele judiciare uzuale. Nu este necesar nici sa fi exercitat recursuri de gratiere sau sa fi solicitat gratierea sau amnistierea. In plus, petitiile (adresate Parlamentului, sefului statului sau al guvernului, unui ministru, etc) nu constituie remedii pe care trebuia sa le fi incercat.

Dupa ce autoritatea nationala competenta cea mai inalta a pronuntat o decizie, dispuneti de un interval de sase luni pentru a sesiza Curtea. Acest interval incepe sa curga de la data la care ati luat cunostinta, dumneavoastra personal sau avocatul dumneavoastra, de decizia finala in ordinea normala a instantelor, si nu incepand de la respingerea ulterioara a unei eventuale cereri in revizuire a pocesului sau a unui alt recurs extraordinar, a unei cereri de gratiere sau amnistiere sau a oricarei alte cereri adresate unei autoritati cu titlu de gratiere.Termenul de sase luni este interupt de prima dumneavostra scrisoare adresata Curtii, expunand cu claritate, chiar daca in mod sumar,obiectul plangerii dumneavoastra eventuale sau de trimiterea formularului de cerere completat. O simpla cerere de informatii nu este suficienta pentru a intrerup termenul de sase luni. Cu titlu informativ, mai mult de 90% din cererile examinate de catre Curte sunt declarate inadmisibile pentru nerespectarea uneia sau alteia din conditiile de admisibilitate mai sus mentionate.

Orice curier relativ la plangerea dumneavoastra trebuie trimis la adresa urmatoare: Monsieur le Greffier de la Cour Européenne des Droits de'l Homme Conseil de'l Europe E 67075 STRASBOURG CEDEX.